Tahun Mujizat Penuaian Visi, Misi & Culture album Libur libur 316 ms jg jc Ticket Puasa Alam Sutera Contact GBA Hollyland LGLP Kids Ringkasan Khotbah Pindah Ruangan Office Doa Fajar Community Of Love Welcome Baby Day
Visi, Misi & Culture album libur 316 ms jg jc Ticket Puasa Alam Sutera Contact GBA Hollyland LGLP Kids Ringkasan Khotbah Pindah Ruangan Office Doa Fajar Welcome Baby Day

Sermon Notes

236 240 237 238 239
 • 11 Des 2016
 • IR1 & IR4 (07:00 & 17:00)
 • Pdm. DR. Janto Simkoputera, MD PhD
 • 11 Des 2016
 • IR3 (14:00)
 • Pdt. Petra Fanggidae, M.Div M.Th
 • 11 Des 2016
 • IR2 (10:00)
 • Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo
 • 18 Des 2016
 • IR1 - IR3 (07:00 - 11:15)
 • Pdt. Rubin Ong
 • 25 Des 2016
 • IR1 - IR3 & IR5 (07:00 - 11:15 & 16:30)
 • Pdm. Ari Kiswanto

Aplikasi GBI - PRJ

close
Integrity Magazine
Majalah COOL