<< back

Jadwal Ibadah & Pembicara GBI - PRJ
November - Desember

Rabu, 01 November 2017

 • KTM (Pk. 19:00 WIB)
 • Pdt. DR. Leonardo A. Sjiamsuri, MBA, M.Th

Sabtu, 04 November 2017

 • Cancer Ministry (Pk. 11:00 WIB)
 • Pdm. Stevan Djaya Saputra, SE CBC

Minggu, 05 November 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Pdm. Robertus Purwadi, S.Pd. SE

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Pdm. Robertus Purwadi, S.Pd. SE

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Pdm. Robertus Purwadi, S.Pd. SE

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Pdp. Charlie Jeremiah

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • Pdm. Theresia Cynthia Tirtadiredja, SH

Rabu, 08 November 2017

 • PPW (Pk. 19:00 WIB)
 • LGLP

Kamis, 09 November 2017

 • WOI (Pk. 10:00 WIB)
 • Ev. Henny Kristianus

Minggu, 12 November 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Ps. Evelyn Nadeak

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Ps. Evelyn Nadeak

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Ps. Evelyn Nadeak

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Ps. Ade Surya

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • Ev. Melinda Poerwanto Oei

Rabu, 15 November 2017

 • KTM (Pk. 19:00 WIB)
 • Pdm. Ari Kiswanto

Sabtu, 18 November 2017

 • Cancer Ministry (Pk. 11:00 WIB)
 • Pdm. Dr. Bambang Susanto

Minggu, 19 November 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Pdt. Petra Fanggidae, M.Div. M.Th

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Pdt. Petra Fanggidae, M.Div. M.Th

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Pdt. Petra Fanggidae, M.Div. M.Th

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Rev. Mark McClendon

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • Pdt. Petra Fanggidae, M.Div. M.Th

Rabu, 22 November 2017

 • KTM (Pk. 19:00 WIB)
 • Pdm. Robertus Purwadi, S.Pd. SE

Minggu, 26 November 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Pdt. DR. Anthony Chang, M.Th

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Pdt. DR. Anthony Chang, M.Th

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Pdt. DR. Anthony Chang, M.Th

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Pdp. Marcos Tampubolon, SE

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • Pdt. DR. Anthony Chang, M.Th

Rabu, 29 November 2017

 • PPW (Pk. 19:00 WIB)
 • LGLP

Minggu, 03 Desember 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Ps. Edward Supit

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Ps. Edward Supit

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Ps. Edward Supit

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Pdt. Daniel W. Pradhana

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • Pdp. Willy Santoso, BSc.

Minggu, 10 Desember 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Pdm. DR. Janto Simkoputera, MD PhD

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 10:00 WIB)
 • Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 14:00 WIB)
 • Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 16:30 WIB)
 • Pdm. DR. Janto Simkoputera, MD PhD

Minggu, 17 Desember 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Pdt. Rubin Ong

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Pdt. Rubin Ong

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Pdt. Rubin Ong

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Pdt. Petra Fanggidae, M.Div. M.Th

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • Pdt. Rubin Ong

Minggu, 24 Desember 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Pdt. DR. Leonardo A. Sjiamsuri, MBA, M.Th

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Pdt. DR. Leonardo A. Sjiamsuri, MBA, M.Th

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Pdt. DR. Leonardo A. Sjiamsuri, MBA, M.Th

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Pdp. Marcos Tampubolon, SE

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • -

Minggu, 31 Desember 2017

 • Ibadah Raya 1 (Pk. 07:00 WIB)
 • Pdt. Adiputra Hasani, S. Th

 • Ibadah Raya 2 (Pk. 09:00 WIB)
 • Pdt. Adiputra Hasani, S. Th

 • Ibadah Raya 3 (Pk. 11:15 WIB)
 • Pdt. Adiputra Hasani, S. Th

 • 2PM - Ibadah Raya 4 (Pk. 14:00 WIB)
 • Ps. Dieter Nicholas Gunawan

 • Ibadah Raya 5 (Pk. 16:30 WIB)
 • Pdt. Adiputra Hasani, S. Th