121 122 123 124 125 126
 • 07 Jun 2015
 • IR1 - IR3 (07.00 - 11.15)
 • Pdm. Ari Kiswanto
 • 07 Jun 2015
 • IR5 (16.30)
 • Ps. Indri Gautama
 • 14 Jun 2015
 • IR1 - IR3 & IR5 (07.00 - 11.15 & 16.30)
 • Ps. Edward Supit
 • 21 Jun 2015
 • IR1 - IR3 & IR5 (07.00 - 11.15 & 16.30)
 • Pdt. Dr. Samuel Kusuma, M.Th
 • 28 Jun 2015
 • IR1 - IR3 (07.00 - 11.15)
 • Pdt. Johan Lumoindong
 • 28 Jun 2015
 • IR5 (16.30)
 • Pdt. Hengky So, S. Th

Aplikasi GBI - PRJ

close