• Pdt. Rubin Ong
  • 16 Juli 2017
  • Ibadah Raya III - Pk. 11:15 WIB
  • Pemesanan DVD Khotbah dapat dilakukan via telp di 021 2605 1888 / 021 2937 1333 atau melalui counter sekretariat pada saat Ibadah Raya Hari Minggu.
<< back

Memiliki Roh Antisipasi

Tuhan sedang terus bergerak untuk menyatakan kehendaknya. Banyak perkara besar yang sedang dilakukan Tuhan untuk kita. Kita belajar dari Abraham, bapa orang beriman yang dilawat Tuhan sehingga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa.

Kej. 18:1-8, “Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata: "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini; biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka: "Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata: "Segeralah! Ambil tiga sukat tepung yang terbaik! Remaslah itu dan buatlah roti bundar!" Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu; dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan.”

Apa yang Abraham lakukan adalah merespon lawatan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mau melakukan terobosan dalam hidup kita, seperti Tuhan melakukannya terhadap Abraham. Abraham memiliki respon yang luar biasa terhadap rencana Allah. Saat itu Abraham pada posisi yang mapan dan kaya rasa, namun dia mau merespon Tuhan dengan iman ketika malaikat Tuhan menghampirinya. Abraham merendahkan diri dengan berlari menyongsong kedua malaikat itu. Bukan hanya berlari, tapi Abraham sujud menyembah utusan Tuhan itu.

Apa yang dimiliki Abraham sehingga ia mengalami terobosan dalam hidupnya?

  1. Abraham memiliki roh yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan.
  2. Matius 5:6, “Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.”
  3. Abraham memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Abraham menghidangkan hidangan kerajaan bagi tamu agungnya itu. 1 sukat itu berkilo-kilo tepung. Bukan hanya tepung yang dipersembahkan, tapi Abraham juga mempersembahkan daging lembu yang terbaik (Kej. 18:6-8). Untuk Tuhan, Abraham memberikan yan g terbaik. Siapa yang kita hargai bisa dilihat dari apa yang kita beri. Abraham anak raja, maka dia mempersembahkan hidangan raja kepada kedua malaikat yang mengunjunginya. Totalitas dalam memberi menunju siapa Anda. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita.

Kalau kita melakukan seperti apa yang Abraham lakukan, maka Tuhan tidak akan menahan rahasia dan berkatnya untuk kita. Tadinya Sodom dan Gomora akan dihukum Tuhan dengan belerang, namun Tuhan mendengar doa Abraham agar Lot dan keluarganya diselamatkan. Dan Tuhan mengabulkan tawaran Abraham. Abraham menawar sampai 6 kali agar Tuhan menyelamatkan Sodom dan gomora. Walaupun Sodom dan Gomora tetap dihukum Tuhan, namun permintaan Abraham dikabulkan Tuhan dengan menyelamatkan Lot dan keluarganya.

"TUHAN YESUS MEMBERKATI"