• Pdt. Rubin Ong
  • 03 Juni 2012
  • Ibadah Raya III - Pk. 11.15 WIB
  • Pemesanan DVD Khotbah dapat dilakukan via telp di 021 2605 1888 / 021 2937 1333 atau melalui counter sekretariat pada saat Ibadah Raya Hari Minggu.
<< back

Covenant (Perjanjian)

Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini.Tetapi jika engkau sama sekali melupakan TUHAN, Allahmu, dan mengikuti allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa; (Ulangan 8:18-19).

Covenant adalah Persetujuan kedua belah pihak dimana kedua belah pihak tersebut melakukan dan nyetujuinya. Tuhan sangat rindu memberikan berkatNya kepada setiap kita orang percaya tetapi Tuhan tetap kepada perintahNya yaitu sebuah Perjanjian kepada umatNya. Berkat Tuhan kepada umatNya adalah merupakan suatu kekuatan yang Tuhan berikan untuk memperoleh atau mendapatkan kekayaan. Oleh sebab itu janganlah hidup kita diluar perjanjian dengan Tuhan sebab ketika hidup kita diluar perjanjian dengan Tuhan maka berkat itu tidak akan sampai kepada kita.

Ketika bangsa Israel masuk dalam hidup perjanjian dengan Tuhan maka Tuhan memberikan Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi sebelum masuk tanah Kanaan bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dengan bersungut-sungut dan hidup keluar dari perjanjian dengan Tuhan. Oleh sebab itu jadilah umat yang hidup dengan setia dengan perjanjianNya dengan Tuhan supaya berkat Tuhan itu melimpah atas hidup kita.

Apabila Tuhan sudah berjanji dengan umatNya maka Tuhan tidak pernah berhutang dan selalu menepati perjanjianNya dengan umatNya juga semua bangsa yang menerima dan percaya kepadaNya.

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; (Yohanes 1:12).

Kata Kuasa didalam ayat tersebut dari bahasa asli Yunani Eksousia yang artinya diberikan hak sebagai anak. Dan Tuhan pasti menggenapinya atas hidup kita.

"Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri, ke mana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kauairi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit; suatu negeri yang dipelihara oleh TUHAN, Allahmu: mata TUHAN, Allahmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi TUHAN, Allahmu, dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. (Ulangan 11:8-15).

Kunci untuk menerima Berkat Tuhan :

  1. Mendengar dengan Baik tanda kerendahan hati
  2. Seni komunikasi yang baik adalah ketika kita mendengar dengan baik, dan Tuhan paling senang ketika kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya cuma mendengar tetapi melakukan Firman juga. Apa yang kita dengar akan menentukan masa depan kita. Ketika kita mendengar apa yang baik dan merespon dengan baik dan melakukannya dengan baik dan positif maka segala sesuatunya akan menjadi baik dan menjadi berkat bagi kita di masa depan.

  3. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
  4. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati.

Oleh sebab itu mari kita menjadi umat Tuhan yang mau mendengar Firman Tuhan, Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati maka kita akan mendapatkan Covenant / Perjanjian BerkatNya tercurah atas hidup kita dan itu pasti dan nyata. Jadi alamilah berkatNya hujan awal dan hujan akhir atas hidup kita... Amin.

"TUHAN YESUS MEMBERKATI"